Sunday, January 29

ana wa anti/ta
merasai sakit, sedih, gembira bersama-sama dengan sahabat...

saya adalah kamu
kamu adalah saya
kami adalah satu ruh
yakni dalam satu jasad
'uhibbukifillah abada abadan jilul08'


No comments:

Post a Comment